Fyrklövern- samarbetsforum för åtta BRF:er i västra Gubbängen

Fyrklövern är en samarbetsorganisation för några av de föreningar som finns väster om tunnelbanan i Gubbängen. Sammanslutningen är ett diskussionsforum som syftar till erfarenhetsutbyte samt till att agera i olika frågor som berör samtliga föreningar. Möten hålls normalt fyra gånger per år.

Följande BRF:er är med i Fyrklövern:

1. Putshyveln 2, Bordsvägen 29-33 (38 lägenheter) www.putshyveln2.se
2. Putshyveln 5, Karmstolsvägen 7-13 (32 lägenheter)
3. Stockholmshus 11, Sicklingsvägen, Knektvägen, Bordsvägen, Kistvägen, Majrovägen (383 lägenheter) www.stockholmshus11.se
4. Majrogården, Getfotsvägen 59 (15 lägenheter)
5. Majroparken 1, Majrovägen 31-41 (88 lägenheter)www.majroparken1.se
6. Majroparken 2, Majrovägen 19-29 (88 lägenheter)
7. Majroparken 3, Majrovägen 13, 15, 17 (38 lägenheter)
8. Hyvelbänken 4, Kistvägen 12-18 (24 lägenheter)